Bureau Koudsi™ for Marketing Communication . Motivation . Business Coaching . Internet

Bureau Koudsi™ levert maatschappelijke diensten aan overheidsorganisaties.


Deze diensten zijn gericht op statushouders die gaan participeren op de arbeidsmarkt als werknemer of als ondernemer.


Bureau Koudsi™ biedt modules op maat aan in hun eigen taal vanuit hun eigen perspectief. De kans op het succesvol starten van een eigen onderneming of het aan de slag gaan als werknemer wordt hierdoor vergroot met als doel dat de statushouder niet langer afhankelijk is van een uitkering.Voor statushouders die een eigen onderneming willen starten of zich als werknemer op de arbeidsmarkt willen gaan


 Intake & kennismaken voor potentiële werknemers of ondernemers in NederlandIntake & kennismaken voor potentiële werknemers of ondernemers in Nederland

Een verdiepende intake in de eigen taal van de statushouder waarbij onderzocht wordt of de klant geschikt c.q. geschikt te maken is om in Nederland een onderneming te starten of om als werknemer te starten.
Werken en ondernemen in Nederland

Werken en ondernemen in Nederland

Inzicht in het werken in Nederland; wat kan wel en wat kan niet. Interactieve vorm om de klant te informeren over werken in Nederland. Vanuit eigen perspectief en in eigen taal wordt de verbinding gemaakt naar het werken in Nederland. Deze module is ingericht voor zowel potentiele ondernemers als potentiele werknemers.Individuele coaching richting werk

Individuele coaching richting werk

Door ondernemer met migratieachtergrond. De potentiële werknemer door individuele coaching motiveren, voldoende toerusten voor de arbeidsmarkt en toe leiden naar betaald werk, met behulp van een probleemanalyse, stappenplan en vaardigheden.


 

Starten van een onderneming


Starten van een onderneming

Werkcolleges over het starten van een onderneming:
waar moet je rekening mee houden, wat heb je nodig en waar begin je mee?
Hiermee wordt de slagingskans van het starten van een onderneming in Nederland vergroot.


Businessplan en communicatieplan


Businessplan en communicatieplan

Individuele begeleiding bij het opstellen van een businessplan en een communicatieplan als solide basis om een onderneming te gaan starten.
Netwerken en kennisdelen Na het volgen van alle modules is er ieder kwartaal een netwerkbijeenkomst met alle (oud-) deelnemers. Hier worden ervaringen uitgewisseld, kennis gedeeld en successen gevierd.


Netwerken en kennisdelen

Na het volgen van alle modules is er ieder kwartaal een netwerkbijeenkomst met alle (oud-) deelnemers. Hier worden ervaringen uitgewisseld, kennis gedeeld en successen gevierd.

Koudsi levert maatschappelijke diensten aan overheidsorganisaties. Deze diensten zijn gericht op statushouders die gaan participeren op de arbeidsmarkt als werknemer of als ondernemer.


Koudsi levert maatschappelijke diensten aan overheidsorganisaties. Deze diensten zijn gericht op statushouders die gaan participeren op de arbeidsmarkt als werknemer of als ondernemer.